Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Beleidsregel bij het ontbreken van een geboorteakte
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel bij het ontbreken van een geboorteakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand van Zaanstad

Besluit

Vast te stellen de volgende beleidsbepaling:

Personen die voor het plegen van een rechtshandeling, zoals b.v. voor het doen van aangifte van een huwelijk of geregistreerd partnerschap dan wel het voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, een geboorteakte moeten overleggen en deze niet kunnen vertonen, alsmede niet in de mogelijkheid verkeren een akte van bekendheid te verschaffen, worden slechts tot de eed, als bedoeld in BW 1:45, toegelaten indien zij ook niet in de mogelijkheid verkeren een vervangende geboorteakte over te leggen als bedoeld in artikel BW 1:25c.

Zaanstad,