Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Beleidsregel 'locatiekeuze voor grootschalige reclamemasten'
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel 'locatiekeuze voor grootschalige reclamemasten'

Beleidsregel ‘locatiekeuze voor grootschalige reclamemasten'

Beleidsregel in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Uitgangspunten

Grootschalige reclamemasten zijn masten van 10 meter en hoger met reclame-uitingen. Bij de locatiekeuze van deze masten wordt gekozen voor ruimtelijke kwaliteit.

Dit heeft als gevolg dat nieuwe grootschalige reclamemasten in Zaanstad worden toegestaan.

Reclame-uitingen binnen de grenzen van de gemeente Zaanstad zorgen voor inkomsten voor de gemeente: de gemeente ontvangt precario. Reclamemasten zijn objecten om opbrengsten te genereren, waarbij de vorm, grootte en locatie iedere keer moet worden afgewogen.

Argumenten

Voor de locatiekeuze van grootschalige reclamemasten is onderzoek gedaan naar de maat, schaal, karakter en identiteit van de potentiele plaatsingsgebieden. Na afweging is onderstaand voorstel het resultaat.

Grootschalige reclamemasten (masten met reclame-uitingen van 10 meter en hoger) passen niet binnen iedere omgeving: het omringende landschap moet de maat en schaal van deze objecten aan kunnen. Binnen Zaanstad zijn geen nieuwe potentiele locaties die de maat en schaal van grootschalige

reclamemasten aan kunnen, mede vanwege onderstaande redenen, of een combinatie van onderstaande redenen:

 • ·

  Voor grootschalige reclame-uitingen zijn enkel zichtlocaties langs Rijkswegen in principe winstgevend en interessant. Deze zichtlocaties zijn echter:

  • -

   of gelegen in gebieden met een open en vaak kwetsbaar karakter, aantasting door grootschalige reclamemasten is onwenselijk;

  • -

   of gelegen nabij kleinschalige woningbouw en dorpslinten, aantasting door grootschalige reclamemasten is onwenselijk;

  • -

   of niet op grondgebied van Zaanstad gelegen.

 • ·

  Voor overige locaties langs wegen met veel passanten worden de geschatte opbrengsten voor grootschalige reclamemasten zodanig laag ingeschat dat deze ook hier niet opwegen tegen de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.

Zodoende is het voorstel de ruimtelijke kwaliteit te verkiezen boven de potentieel te behalen

inkomsten en zo verrommeling van het (stedelijk) landschap te voorkomen.

Beleidsregel

Het beleid is dat de plaatsing van nieuwe grootschalige reclamemasten in Zaanstad niet wordt toegestaan. De beleidsregel vormt het kader bij te nemen besluiten over mogelijk te plaatsen grootschalige reclamemasten.