Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Algemeen beleid voorschot- en betaling bij verstrekken subsidies Zaanstad 2014
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen beleid voorschot- en betaling bij verstrekken subsidies Zaanstad 2014

Wettelijke grondslagen waarop dit beleid gebaseerd is:

 • 1.

  Gemeentewet;

 • 2.

  Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:95);

 • 3.

  Algemene Subsidie Verordening Zaanstad.

Overwegende:

 • -

  dat de verplichting tot betaling ontstaat nadat de subsidie is vastgesteld.

 • -

  dat bij de subsidieverlening vooruitlopend op de subsidievaststelling voorschot kan worden verleend indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een verplichting tot betaling zal worden vastgesteld, omdat de gesubsidieerde activiteiten zullen worden uitgevoerd.

 • -

  dat het betaalde voorschot wordt verrekend met de te betalen subsidie.

 • -

  dat onverschuldigd betaald voorschot kan worden teruggevorderd.

Tekst van de regeling

1. Subsidie wordt binnen 6 weken na vaststelling betaald.

2. Voorschot bij subsidies verleend voor een kalenderjaar:

 • -

  Subsidies tot en met € 5.000 wordt volledig bevoorschot in januari van het subsidiejaar;

 • -

  Subsidie van € 5.000 tot € 50.000 wordt in twee termijnen van 47,5% bevoorschot, namelijk in januari en mei van het subsidiejaar.

 • -

  Subsidie vanaf € 50.000 wordt in 13 gelijke termijnen voor 95% bevoorschot (in mei een dubbele termijn).

 • -

  Het restant van 5% wordt binnen 6 weken na vaststelling betaald, mits de subsidie conform de verlening wordt vastgesteld.

3. Voorschot bij de overige subsidies:

 • -

  Subsidie lager dan € 5.000 wordt in één keer volledig bevoorschot binnen 6 weken na subsidieverlening.

 • -

  Subsidie vanaf € 5.000 tot € 50.000 wordt in twee termijnen van 47,5% bevoorschot. De eerste termijn binnen 6 weken na subsidieverlening. De tweede termijn na start van de gesubsidieerde activiteiten.

 • -

  Subsidie vanaf € 50.000 wordt in 12 gelijke termijnen voor 95% bevoorschot.

 • -

  Het restant van 5% wordt binnen 6 weken na vaststelling betaald, mits de subsidie conform de verlening wordt vastgesteld.

4. Betaling en terugvordering na vaststelling:

Subsidie wordt afgerekend binnen 6 weken na vaststelling. Het restant wordt uitbetaald.

Wanneer de subsidievaststelling lager is dan de subsidieverlening, dan worden de onverschuldigde voorschotbetalingen teruggevorderd.

5. Bij subsidieregeling kan worden afgeweken van dit algemeen beleid.