Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Algemeen beleid (uitvoering)overeenkomsten bij verstrekken subsidies Zaanstad 2014
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen beleid (uitvoering)overeenkomsten bij verstrekken subsidies Zaanstad 2014

Algemeen beleid (uitvoering)overeenkomsten bij verstrekken subsidiesZaanstad 2014

Overwegende:

Dat artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht het mogelijk maakt dat ter uitvoering van eenbeschikking tot subsidieverlening een overeenkomst wordt gesloten. Dat in de overeenkomst kanbepaald worden dat de subsidie ontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor desubsidie is verleend.

Dat een beschikking vervangende overeenkomst niet is toegestaan.

Dat de essentiële elementen van de subsidieverhouding, zoals de gesubsidieerde activiteiten, devoorwaarden en verplichtingen, het subsidiebedrag in een subsidiebeschikking dienen te wordenopgenomen.

Tekst van de regeling

 • 1.

  Wanneer een subsidie € 50.000 of hoger is en niet is gebaseerd op een subsidieregeling zal desubsidie worden verleend op voorwaarde dat een overeenkomst wordt gesloten met afsprakenover de uitvoering.

 • 2.

  In de uitvoeringsovereenkomst wordt de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten en elementenuit de subsidieverlening uitgewerkt. Daarnaast wordt aan de subsidieontvanger de plicht opgelegdom de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie is verleend.

 • 3.

  De uitvoeringsovereenkomst heeft dezelfde looptijd als de subsidieverlening.

 • 4.

  Bij subsidie onder € 50.000 wordt in beginsel geen uitvoeringsovereenkomst gesloten, tenzij desubsidiabele activiteit bestaat uit door de gemeente essentieel geachte voorzieningen, waarbij(dreiging met) intrekking van de subsidie een onvoldoende effectieve sanctie is.

 • 5.

  Een anterieure (raam)overeenkomst wordt in beginsel niet gesloten, tenzij er voor de gemeentezwaarwegende redenen zijn om toe te zeggen dat voor een aantal jaren subsidie zal worden verleend.

 • 6.

  Bij subsidieregeling kan worden afgeweken van dit algemeen beleid.