Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit waar gebruik van alcohol op de openbare weg verboden is (art. 2:48 Apv): Willis en Noorderhoofdbuurt
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit waar gebruik van alcohol op de openbare weg verboden is (art. 2:48 Apv): Willis en Noorderhoofdbuurt

Onderstaande betreft besluit genomen in B&W-vergadering d.d. 19 januari 2010

Zaaknummer Z 10 4449

Op grond van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening binnen de buurten Willis en Noorderhoofdbuurt het volgende gebied aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

  • ten noorden van de Wilhelminastraat te Krommenie ten noorden van de Wilhelminastraat te Krommenie

  • ten oosten van de Durgsloot vanaf de Snuiverstraat t/m de Weidehommel

  • ten zuiden van de Weidehommel te Krommenie

  • ten westen van de Nauernaschevaart (Noordervaartdijk)

één en ander zoals op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven.

i238092i66dc040b-d7af-4fc5-a024-e875fce144b9.jpg

i238093ifa74c430-d857-43ae-a14e-6bc7db90940e.jpg