Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit toezichthouders team straattoezicht
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Team straattoezicht

Het College van burgemeester en wethouders van Zaanstad,

besluit:

De medewerkers van het Team Straattoezicht van de afdeling Handhaving aan te wijzen tot ambtenaar, belast met de handhaving van het bij of krachtens het bepaalde in de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Zaanstad, de Woningwet, de Monumentenwet, de Wet mulieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet milieugevaarlijke stoffen.