Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet basisregistratie personen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet basisregistratie personen

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet basisregistratie personen

Het college van burgemeester en wethouders,

 • ·

  Gelet op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen waarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders ambtenaren aanwijst die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 ,

Besluit

 • 1.

  De medewerkers van de afdeling Klantcontact Burgerzaken en de casemanagers Handhaving, casemanagers Senior Handhaving en casemanagers Expert Handhaving werkzaam bij gemeente Zaanstad te belasten met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen.

 • 2.

  De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de onder 1. genoemde functies.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad