Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit toezichthouders GGD Zaanstreek-Waterland inzake de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders GGD Zaanstreek-Waterland inzake de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Aanwijzingsbesluit toezichthouders GGD Zaanstreek-Waterland inzake de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Gelet op de artikelen 1.61 en 2.19 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

Besluiten:

I. Het aanwijzen van de directeur van de GGD Zaanstreek-Waterland als toezichthouder in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit.

II. Het verlenen van ondermandaat aan de directeur van de GGD Zaanstreek-Waterland voor het aanwijzen van personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de GGD als toezichthouder voor de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

III. Intrekken van het B&W besluit van 11 december 2007 (Z/2007/79567), waarin mandaat is verleend aan ambtenaren van de GGD inzake toezicht Wet kinderopvang.

Zaanstad, 12 oktober 2010

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

mr. G.H. Faber, burgemeester

drs. C. Vermeer, gemeentesecretaris