Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit ter bestrijding van overlast van fietsen in het stationsgebied Krommenie-Assendelft
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ter bestrijding van overlast van fietsen in het stationsgebied Krommenie-Assendelft

Aanwijzingsbesluit ter bestrijding van overlast van fietsen in het stationsgebied Krommenie-Assendelft

  • 1.

    Aan te wijzen de plaatsen nabij het station van Krommenie-Assendelft die met rood zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, als plaatsen waar het op grond van artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening het verboden is fietsen of (brom-) fietsen, ter voorkoming of opheffing van overlast, onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

  • 2.

    Een parkeerverbod voor (brom-) fietsen in te stellen door middel van borden E3 conform het RW 1990 met tekstborden:"(brom-) fietsen worden verwijderd, artikel 5:12 A.P.V"

    i1113i0754c7bd-843d-48c6-8607-07590ac32036.jpg