Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit omgeving station Wormerveer
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit omgeving station Wormerveer

Onderstaande betreft besluit genomen in B&W-vergadering d.d. 23 oktober 2012 BBV: 2012/219724

  • 1.

    Aanwijzen van het gebied ten oosten van station Wormerveer, dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart nr. 38173273 d.d. 8 augustus 2012, waar het krachtens artikel 5.12 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan en de gunningstermijn op één uur te stellen met als uitzondering de plekken direct naast de fietsenrekken. Hier is een gunningstermijn van 24 uur van toepassing;

  • 2.

    Dit parkeerverbod voor fietsen of bromfietsen in te stellen door middel van borden E3 conform het RVV 1990 met tekstborden: "(brom)fietsen worden verwijderd, artikel 5.12 lid 1 APV";

  • 3.

    Aanwijzen van de openbare (brom)fietsstallingsgebieden in het gebied ten noorden van station Wormerveer, dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart nr. 38173273 d.d. 8 augustus 2012, waar het krachtens artikel 5.12 lid 3 van de APV verboden is om een fiets of bromfiets langer dan 4 weken onafgebroken te stallen. Dit verbod tot het langer dan vier weken onafgebroken stallen van fietsen of bromfietsen in te stellen met tekstborden: 'verboden (brom)fietsen langer dan vier weken onafgebroken te stallen'. ​

i161701ib5a686e0-a7a0-45ac-9810-c094a1c8aa74.jpg