Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit in het kader van Suwinet-inkijk Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in het kader van Suwinet-inkijk Zaanstad

Artikel 1 Belastingdeurwaarder/raadpleger in het kader van Suwinet-inkijk

 • 1. Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet en daarmee als de gemeentelijke belastingdeurwaarder in het kader van de autorisaties volgens Suwinet-inkijk worden aangewezen de volgende medewerkers van de sector Belastingen van de gemeente Zaanstad:

  • -.

   mevrouw S. van Donk, allround medewerker heffing en invordering;

  • -.

   mevrouw S. Vink-Winter, allround medewerker heffing en invordering;

  • -.

   mevrouw F. Kurt, allround medewerker heffing en invordering;

  • -.

   de heer I. den Tonkelaar, allround medewerker invordering.

 • 2. Als de gemeenteambtenaren van belastingen belast met het invoeren van BSN 's in het filter van de Suwinet-inkijk:

  • -.

   de heer R. van Oers (applicatiebeheerder B)

  • -.

   de heer R. Hartoq (applicatiebeheerder B)

  • -.

   mevrouw P. Valova (applicatiebeheerder B)

 • 3. Als de gemeenteambtenaar zijnde de zogenoemde security officer belast met de beveiligingen en de bescherming van de privacy van de gegevens:

  - de heer E. Levi, medewerker gegevensbeheer / security officer

 • 4. Wijzigingen in de onder artikel 1 genoemde aangewezen personen worden gemeld bij de teamleider heffing en invordering en deze zal een verzoek tot wijziging neerieggen bij de applicatiebeheerder Concern.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder van 1 februari 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 2, tweede lid, genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat hij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Aanwijzingsbesluit Suwinet-inkijk Zaanstad'.

Artikel 3 Bekendmaking

Het aanwijzingsbesluit Suwinet-inkijk Zaanstad zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van dit besluit in het Gemeenteblad. Daarnaast zal de tekst van dit besluit worden geplaatst op de website van de overheid.