Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening binnentreden ter uitvoering van Noodverordeningen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van Noodverordeningen

Zij die belast zijn met de zorg voor het nakomen van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Bekend gemaakt 27 februari 1997

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 februari 1997.

Voorzitterw.g. dr.ir. Th.Quené
Secretarisw.g. drs. W.van der Molen