Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit Alcoholverbod A8ernA
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Alcoholverbod A8ernA

Op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening het gebied A8ernA in Koog a/d Zaan aan te wijzen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Een en ander zoals op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven

Ondertekening

Zaandijk, 2 december 2008
Burgemeester,
Secretaris,

i416i79860866-70b3-45cf-ad82-2280df289264.gif

Zwart vlakken: uitzonderingsgebied (private erven)