Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit briefadresgever
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit briefadresgever

Aanwijzingsbesluit briefadresgever

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op

Artikel 2.40, vierde lid jo artikel 2.42, tweede lid van de Wet basisadministratie personen

Besluit

 • 1)

  aan te wijzen de volgende instelling op het terrein van maatschappelijk opvang die als briefadresgever mag dienen:

  • -

   Stichting Vrouwenopvang Zaanstad, Blijfgroep Zaanstad

   Postbus 152

   1500 ED te Zaandam

 • 2)

  aan te wijzen de volgende rechtspersonen om als briefadresgever op te treden in gemeente Zaanstad

  • -

   Gemeentelijke gezondheidsdienst, team Straathoekwerk

   Vinkenstraat 58-A

   1506 CN Zaandam

  • -

   Gemeente Zaanstad, afdeling Werk & Inkomen

   Postbus 2000

   1500 GA Zaandam

  • -

   Stichting Odion

   Hoofdkantoor te Purmerend:

   Postbus 138

   1440 AC Purmerend

  • -

   Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

   Jufferstraat 2

   1508 GE Zaandam

 • 3)

  Dit besluit direct in werking te laten treden en bekend te maken in het gemeenteblad.

Zaandam, 01-07-2014

Het college van Zaanstad,

Namens deze

Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken,

Dhr. J.W. van Asselt