Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verlenging aanwijzing veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlenging aanwijzing veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren

De burgemeester van de gemeente Zaanstad,

Besluit:

  • 1.

    De volgende gebieden (zoals aangegeven op bij dit besluit behorende tekening) aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad:

    • het centrumgebied van Zaandam (inclusief Russische buurt) en de wijk Poelenburg;

    • de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven daaronder begrepen en met inbegrip van deze wegen.

  • 2.

    Dat dit besluit in werking treedt op 26 juni 2019 en van kracht is tot en met 2 januari 2020.

Kaart met gebiedsaanduiding van het veiligheidsrisicogebied

Het gebied Poelenburg wordt begrensd door:

- de W. van Hallstraat en de Twiskeweg in het noorden;

- de gemeentegrens met Oostzaan in het oosten;

- de Zuidervaart in het zuiden;

- de Gouw in het westen.

Het Centrum (inclusief Russische buurt) gebied wordt begrensd door:

van het Papenpad tot en met de Oostzijde, via de Oostzijde tot aan de Bloemgracht, Bloemgracht, de H. Gerhardstraat, de Klaas Katerstraat, de Klaas Kanstraat, de Touwslagerstraat tot aan ter hoogte van de Burcht, de Zuiddijk, de Schuberstraat tot aan de Zaan, de Zaan tot aan de Provincialeweg, Schiethavenkanaal tot aan de Albert Heijnweg, het spoor langs de Houtveldweg tot aan het Papenpadsloot, en afsluitend tot aan het Papenpad.

Kaarti0c6b12fb-bbec-4b0d-909a-1f1bc3b3593f.jpg

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 25 juni 2019,drs. J. Hamming, burgemeester