Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsregeling invorderingsrente gemeentelijke belastingen Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling invorderingsrente gemeentelijke belastingen Zaanstad

Artikel 1 Belastingsoorten

 • .

  Afvalstoffenheffing

 • .

  Begraafrechten

 • .

  Binnenhaven- en Kadegeld

 • .

  Brandweerrechten

 • .

  Hondenbelasting

 • .

  Leges

 • .

  Rioolheffing

 • .

  Marktgeld

 • .

  Onroerende-zaakbelastingen

 • .

  Roerende-ruimtenbelastingen

 • .

  Parkeerbelastingen

 • .

  Precariobelasting

 • .

  Rechten

 • .

  Reclamebelasting

 • .

  Toeristenbelasting

 • .

  Zeehavengeld

Artikel 2 Rente

 • a.

  Het bepaalde in Hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 inzake invorderingsrente vindt toepassing op de invordering van de bovengenoemde gemeentelijke belastingen en heffingen;

 • b.

  De ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 vindt daarbij overeenkonistige toepassing;

 • c.

  Bij de enige of laatste betaling wordt een bedrag aan invorderingsrente van € 23,- of minder niet in rekening gebracht.

Artikel 3 Inwerkingtreding, citeertitel

 • a.

  De "Uitvoeringsregeling invorderingsrente Zaanstad" van 5 februari 2008, (Gemeenteblad 2008, nr. 42) wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 2, onder b, genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • b.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking;

 • c.

  Deze regeling wordt aangehaald als "Uitvoeringsregeling Invorderingsrente Zaanstad"

Artikel 4 Bekendmaking

De "Uitvoeringsregeling invorderingsrente Zaanstad" zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van deze regeling in het Gemeenteblad. Daarnaast zal de tekst van deze regeling worden geplaatst op de website van de overheid.