Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsbesluit bij de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit bij de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen Zaanstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op:

-Artikel 225 Gemeentewet en Verordening Parkeerbelastingen Zaanstad

Besluit vast te stellen “Uitvoeringsbesluit bij de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen Zaanstad"

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Tariefzone : gebied waarbinnen een éénvormig parkeertarief geldt.

 • b.

  Feestdagen : Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste

 • Paasdag, Tweede Paasdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Oudjaarsdag.

 • c.

  Verordening : Verordening Parkeerbelastingen Zaanstad

Artikel 2 Algemene bepaling

Tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Verordening mag worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen in de tariefzones I, II en III met in achtneming van het tijdstip en de wijze waarop, zoals hieronder en in de Verordening, op de parkeerkaart of bij de parkeerapparatuur is aangegeven. In de tariefzones I, II en III kan tevens de wielklem zoals bedoeld in artikel 8 van Verordening worden toegepast.

Artikel 3 Specificatie van de tariefzones I, II en III Zaandam, zie figuur 1.

Figuur 1 Overzicht tariefzones Zaandam

Figuur1i92a68050-d52a-4d9c-8a1d-12aa5f345a9e.jpg

Artikel 4 Parkeertijden, parkeerduur en de wijze waarop

 • 1.

  Het parkeerkaartje is duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst.

 • 2.

  In tariefzone I: betaald parkeren op

  • maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur - 23.00 uur, met uitzondering van feestdagen. De maximale parkeerduur is twee uur;

  • zondag van 12.00 - 17.00 uur, met uitzondering van feestdagen. De maximale parkeerduur is twee uur.

 • 3.

  In tariefzone II: betaald parkeren op

  • maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur - 23.00 uur, met uitzondering van feestdagen. De maximale parkeerduur is twee uur, met uitzondering van de gebieden gemarkeerd voor dagkaart; daar mag onbeperkt worden geparkeerd.

 • 4.

  In tariefzone III: betaald parkeren op

  • maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur - 19.00 uur, met uitzondering van feestdagen. De maximale parkeerduur is twee uur.

Artikel 5 Gebieden met dagkaartentarief

De gebieden zoals aangegeven in de specificatie van artikel 3, Burcht en Behouden Haven kennen een dagkaartentarief.

Artikel 6 Plaats waarnaar voertuigen kunnen worden overgebracht

De navolgende plaats is op grond van artikel 8, lid 3 van de Verordening aangewezen als plaats waar een voertuig, 24 uur na het aanbrengen van een wielklem, ter bewaring kan worden overgebracht:

Hoogwout Berging

Ambacht 24-F

1511 JZ Oostzaan

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het Uitvoeringsbesluit Parkeerbelastingen Zaanstad zoals vastgesteld door het college op 11 december 2018, wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van dit besluit, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor de datum van intrekking hebben voorgedaan;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 8 Bekendmaking

Dit besluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van het besluit in het Gemeenteblad zoals dat is opgenomen in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangeduid als ‘Uitvoeringsbesluit Parkeerbelastingen Zaanstad’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door,Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad op 24-09-2019. drs. J. Hamming, burgemeesterdrs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris