Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit alcoholvrije zones
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholvrije zones

Het college besluit:

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen, inhoudende het aanwijzen van de locaties in Zaanstad, zoals nader aangeduid bij de bij dit besluit behorende bijlagen, als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholische drank bij zich te hebben. Dit betreft de volgende zones:

  • Zaandam centrum inclusief horecaconcentratiegebied en Kalf;

  • Koog aan de Zaan omgeving Molenwerf, A8ernA en Koogerpark;

  • Zaandijk omgeving Fortuinweg;

  • Wormerveer omgeving Marktplein;

  • Krommenie centrum omgeving Noorderhoofdstraat en Zuiderhoofdstraat.

 • 2.

  de volgende aanwijzingsbesluiten alcoholvrije zones, in te trekken:

  • Zaandam omgeving horecaconcentratiegebied 15-06-2004 (2004/29859);

  • Koog aan de Zaan omgeving Westerwatering 01-07-2006 (2006/51856);

  • Koog aan de Zaan omgeving Molenwerf en Glazenmaker en Zaandijk omgeving Bannehof 01-07-2006 (2006/51857);

  • Wormerveer omgeving Marktplein 01-07-2006 (2006/51859);

  • Koog aan de Zaan omgeving A8ernA 29-01-2009 (2009/11838);

  • Krommenie omgeving Willis en Noorderhoofdbuurt 22-01-2010 (2010/28378);

  • Zaandam omgeving Steve Bikoplein 14-12-2011 (2011/323271).

Gebiedsaanduiding alcoholvrije zones Zaanstad

Zaandam:

 • Centrum Zaandam:

  • Ten noorden van de A.G. Verbeekstraat (van Kepplerstraat, Steve Bikoplein tot Touwslagerstraat) Ganzenwerfstraat, Hogendijk;

  • ten zuiden van de Peperstraat (van A.F. de Sav. Lohmanstraat tot H. Gerhardstraat), Beatrixbrug en Gedempte Gracht;

  • ten oosten van Provinciale weg (van Ankersmidplein tot Hogenijk);

  • ten westen van de H. Gerhardstraat en Kepplerstraat (van Peperstraat tot A.G. Verbeekstraat) en de Zaan;

 • Westzijde (tot aan de Stationsstraat);

  • Ankersmidplein / Stadhuisplein.

 • Winkelcentrum ’t Kalf:

  • ten noorden van de Drielse Wetering;

  • ten zuiden van de Rijn;

  • ten oosten van het Hollands Diep;

  • ten westen van de IJssel.

Koog aan de Zaan:

 • Omgeving op en rond A8ternA;

 • Omgeving Molenwerf (rondom sporthal De Sprong);

 • Koogerpark.

Zaandijk

 • Omgeving Fortuinweg - het terrein tussen Fortuinweg 1a en 3 (J.O.P. de Pannakooi achter de benzinepompstation).

Wormerveer

 • Marktplein (Krommenieërweg 1 t/m 7 en 6 t/m 44).

Krommenie

 • Centrum:

  • ten noorden van de Wilhelminastraat;

  • ten oosten van de Durgsloot vanaf de Snoeverstraat t/m de Weidehommel;

  • ten zuiden van de Weidehommel;

  • ten westen van de Nauernaschevaart (Noordervaartdijk).

kaartjei0a8c6e08-2d48-49a6-be2f-267f95d14513.jpg

Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken vanaf de datum waarop deze brief is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad. Dit kan digitaal. Ga daarvoor naar www.zaanstad.nl en tik uw zoekterm in “bezwaar tegen besluit indienen”. Voor het digitaal indienen van uw bezwaarschrift heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Schrijft u liever een brief? Richt uw bezwaarschrift dan aan Gemeente Zaanstad, t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Zet in uw bezwaarschrift de datum van uw bezwaarschrift, uw naam, adres en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit en het kenmerk van deze brief. Ook ondertekent u uw bezwaarschrift. Stuur ook het besluit mee, dan kunnen wij u sneller helpen. Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift ook uw telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Meer informatie over de bezwarenprocedure staat in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ Deze kunt u kosteloos downloaden vanaf de website www.Rijksoverheid.nl of bestellen op telefoonnummer 1400. Het indienen van een bezwaar of beroep schort de werking van dit besluit niet op. In het geval onverwijlde spoed dit vereist, kan tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland. Voor het behandelen van het verzoek wordt griffiegeld geheven. Alvorens een verzoek in te dienen is het raadzaam via telefoonnummer 14075 contact op te nemen de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Zaanstad.

Ondertekening