Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsbesluit gelet op artikel 2 en artikel 7 van de Verordening Parkeerbelastingen Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit gelet op artikel 2 en artikel 7 van de Verordening Parkeerbelastingen Zaanstad

Uitvoeringsbesluit gelet op artikel 2 en artikel 7 van de Verordening Parkeerbelastingen Zaanstad

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Tariefzone : gebied waarbinnen een eenvormig parkeertarief geldt;

 • b.

  Feestdagen : Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag.

Artikel 2 Algemene bepaling

Tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Verordening Parkeerbelastingen mag worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen in de tariefzones I, II en III met in achtneming van het tijdstip en de wijze waarop, zoals hieronder en in de Verordening Parkeerbelastingen, op de parkeerkaart of bij de parkeerapparatuur is aangegeven.

Artikel 3

Specificatie van de tariefzones I, II en III Zaandam

i281808i8004d522-330d-4f1b-982f-94f4a19ea7a3.jpg

Artikel 4 Parkeertijden, parkeerduur en de wijze waarop
 • 1.

  het parkeerkaartje is duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst.

 • 2.

  In tariefzone I: Betaald parkeren op

  • ·

   maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur – 23.00 uur; met uitzondering van feestdagen;

  • ·

   zondag van 12.00 – 17.00 uur, met uitzondering van feestdagen.

 • De maximale parkeerduur is twee uren

 • 3.

  In tariefzone II:

  Betaald parkeren op

  • ·

   maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur – 23.00 uur, met uitzondering van feestdagen;

 • De maximale parkeerduur is twee uren, met uitzondering van de gebieden gemarkeerd voor dagkaart, daar onbeperkt.

  Voor het gebied Ebbehout geldt tot 1 januari 2017 in afwijking van de rest van tariefzone II, betaald parkeren tot 19:00 uur.

 • 4.

  In tariefzone III:

  Betaald parkeren op

  • ·

   maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur – 19.00 uur met uitzondering van feestdagen;

 • De maximale parkeerduur is twee uren.

Artikel 5 Gebieden met dagkaartentarief
 • 1.

  De gebieden zoals aangegeven in de specificatie van artikel 3, Burcht en Behouden Haven kennen een dagkaartentarief.

Artikel 6 Inwerkingtreding
 • 1.

  Het Uitvoeringsbesluit Parkeerbelastingen 2015, zoals vastgesteld door het college op 9 december 2014, wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van dit besluit, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor de datum van intrekking hebben voorgedaan;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking nadat het is vastgesteld en bekendgemaakt.

Artikel 7 Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad zoals dat is opgenomen in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) en geplaatst op de website van de overheid.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangeduid als ‘Uitvoeringsbesluit Parkeerbelastingen Zaanstad’.

Aldus vastgesteld door het college op 29 november 2016

mr. G.H. Faber, burgemeester

ir. J.C. van Ginkel MCM, gemeentesecretaris