Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsbesluit bij verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit bij verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen Zaanstad

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Tariefzone: gebied waarbinnen een éénvormig parkeertarief geldt;

 • b.

  Feestdagen : Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Oudjaarsdag.

Artikel 2 Algemene bepaling

Tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Verordening Parkeerbelastingen mag worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen in de tariefzones I, II en III met in achtneming van het tijdstip en de wijze waarop, zoals hieronder en in de Verordening Parkeerbelastingen, op de parkeerkaart of bij de parkeerapparatuur is aangegeven.

Artikel 3

Specificatie van de tariefzones I, II en III Zaandam, zie figuur 1.

Figuur1Uitvoeringsbesluiti35708bbc-dde6-4fbe-9111-1d78e1bab382.jpg

Figuur 1 Overzicht tariefzones Zaandam

Artikel 4 Parkeertijden, parkeerduur en de wijze waarop

 • 1.

  Het parkeerkaartje is duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst.

 • 2.

  In tariefzone I: Betaald parkeren op

  • Maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur – 23.00 uur; met uitzondering van feestdagen. De maximale parkeerduur is twee uur;

  • Zondag van 12.00 – 17.00 uur, met uitzondering van feestdagen. De maximale parkeerduur is twee uur.

 • 3.

  In tariefzone II: Betaald parkeren op

  • Maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur – 23.00 uur, met uitzondering van feestdagen. De maximale parkeerduur is twee uur, met uitzondering van de gebieden gemarkeerd voor dagkaart, daar mag onbeperkt geparkeerd worden.

 • 4.

  In tariefzone III: Betaald parkeren op

  • Maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur – 19.00 uur met uitzondering van feestdagen. De maximale parkeerduur is twee uur.

Artikel 5 Gebieden met dagkaartentarief

De gebieden zoals aangegeven in de specificatie van artikel 3, Burcht en Behouden Haven kennen een dagkaartentarief.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het Uitvoeringsbesluit, gelet op artikel 2 en artikel 7 van de Verordening Parkeerbelastingen Zaanstad, zoals vastgesteld door het college op 15-11-2016, wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van dit besluit, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor de datum van intrekking hebben voorgedaan;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 7 Bekendmaking

Dit besluit zal worden bekendgemaakt door plaatsing in het Gemeenteblad zoals dat is opgenomen in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangeduid als ‘Uitvoeringsbesluit Parkeerbelastingen Zaanstad’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college op 11 december 2018. burgemeester,gemeentesecretaris,