Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
UITVOERINGSBESLUIT gelet op artikel 2 en artikel 13 van de VERORDENING BINNENHAVEN- EN KADEGELD
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT gelet op artikel 2 en artikel 13 van de VERORDENING BINNENHAVEN- EN KADEGELD

UITVOERINGSBESLUIT gelet op artikel 2 en artikel 13van de VERORDENING BINNENHAVEN- EN KADEGELD

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Pleisterplaats en wachtplaats: de definities zoals opgenomen in de verordening Binnenhaven- en kadegeld Zaanstad.

Artikel 2 Algemene bepaling

Betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Verordening Binnenhaven- en kadegeld is verschuldigd op de in dit besluit aangewezen kades met in achtneming van het tijdstip en de wijze waarop, zoals in de Verordening Binnenhaven- en kadegeld Zaanstad of ter plaatse is aangegeven.

Artikel 3

Specificatie van de kades

Voor de volgende kades wordt Kadegeld geheven, tenzij ze als wachtplaats gebruikt worden:

 • ·

  Kade 5 Prins Hendrikkade III, Zaandam-Zuid;

 • ·

  Kade 6 Burchtkade, Zaandam-Zuid;

 • ·

  Kade 7 Bodecentrum, Zaandam-Oude Haven;

 • ·

  Kade 9 Houthavenkade, Zaandam-Oude Haven;

 • ·

  Steiger 12 Artillerieinrichting, tegenover pand Havenstraat 197, Zaandam Oude Haven;

 • ·

  Recreatieve steiger 21 Zaanse Schans, Zaandam Noord;

 • ·

  Passagierssteiger 23 Zaanse Schans, Zaandam Noord;

 • ·

  Kade 28 Zuideinde I, Wormerveer;

 • ·

  Kade 30 Zuideinde III, Wormerveer;

 • ·

  Kade 32 Zaanweg I, Wormerveer;

 • ·

  Kade 33 Zaanweg II, Wormerveer;

 • ·

  Spoorkade 34 Zaanweg, Wormerveer;

 • ·

  Kade 37 Noordeinde, Wormerveer;

 • ·

  Kade 39 Zuidervaartdijk, Krommenie;

 • ·

  Kade 40 Noordervaartdijk, Krommenie.

De volgende kade is alleen bestemd als wachtplaats:

 • ·

  Kade 4 Prins Hendrikkade II;

De volgende kades zijn alleen bestemd als pleisterplaats:

 • ·

  Kade 15 Pleisterplaats, Zaandam-Centrum / Zaandam-West;

 • ·

  Kade 17 Pleisterplaats de Hoopbrug, Zaandam-West;

 • ·

  Kade 20 Pleisterplaats de Poel, Zaandam-Noord;

 • ·

  Kade 24 Pleisterplaats Kalveringdijk;

 • ·

  Kade 25 Pleisterplaats Zuideinde, Oud Koog;

 • ·

  Kade 26 Pleisterplaats Coenbrug, Oud Koog;

 • ·

  Kade 27 Pleisterplaats Het Leven, Oud Zaandijk;

 • ·

  Kade 31 Pleisterplaats Dubbele buurt, Wormerveer

 • ·

  Kade 35 Pleisterplaats Zaanbocht, Wormerveer

  i249849i81c83cdb-b0ac-4f62-be33-7329ca7939a5.jpg

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking nadat het is vastgesteld en bekendgemaakt.

Artikel 7 Bekendmaking

Dit besluit zal worden bekendgemaakt door plaatsing in het Gemeenteblad.Voorts wordt het uitvoeringsbesluit geplaatst op de gemeentelijke website.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangeduid als ‘Uitvoeringsbesluit Binnehaven- en kadegeld Zaanstad’.

Aldus vastgesteld door het college op dinsdag 9 december 2014

mr G.H. Faber, burgemeester drs C. Vermeer, gemeentesecretaris