Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Toetsingscriteria bij vergunningaanvraag erotisch evenement
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Toetsingscriteria bij vergunningaanvraag erotisch evenement

Begripsbepaling

Onder een expliciet erotisch evenement wordt verstaan:

 • x

  Een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak waarbij vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden

 • x

  Een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak waarbij aan het publiek de gelegenheid wordt geboden op fysieke wijze deel te nemen aan het erotische vermaak.

Vergunningplicht

Het is verboden zonder evenementenvergunning een expliciet erotisch evenement in de reguliere horeca te laten plaatsvinden.

Maximum aantal af te geven vergunningen

Het maximum aantal af te geven evenementenvergunningen voor erotisch entertainment bedraagt 6 per inrichting per kalenderjaar

Voorkomen onverhoedse confrontatie

 • x

  Het erotische vermaak mag niet buiten de inrichting zichtbaar zijn

 • x

  De ondernemer dient aan de potentiële bezoekers van het evenement duidelijk aan te geven dat expliciet erotisch vermaak wordt geboden.

Uitsluiting uitgaanscentra

Expliciet erotisch vermaak mag niet worden aangeboden in een horecabedrijf dat zich bevindt binnen een afstand van 200 meter van een andere horeca-inrichting.

Vergunningvoorschriften

Op basis van de genoemde argumenten kunnen in een evenementenvergunning voorschriften worden opgenomen ter bescherming van de belangen waarvoor de vergunning wordt verstrekt.

Naast de standaardvoorschriften die gelden voor grote evenementen dienen voorschriften met de volgende strekking aan een evenementenvergunning te worden toegevoegd

1. Verbod op prostitutie

 • 1.1

  In de inrichting mogen geen prostitutie activiteiten worden uitgeoefend

 • 1.2

  In de inrichting mogen geen bedrijfsmatige, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen tegen betaling worden verricht.

2. Inrichtingseisen

De ruimtes waar seksuele handelingen worden verricht dienen tijdens gebruik voldoende en doelmatig verlicht te kunnen worden.

3. Hygiënevoorschriften

Alle ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn dienen te allen tijde in zindelijke staat te verkeren

4. Leeftijdseis

Het is verboden tijdens het evenement bezoekers toe te laten die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

5. Gezondheids en gedragsvoorschriften

 • 5.1

  De exploitant en de beheerder(s) dienen de medewerkers van de GGD toegang te verlenen om voorlichting en preventieactiviteiten uit te voeren en voorlichtingsmateriaal te verstrekken, gericht op de bevordering en instandhouding van de gezondheidssituatie van de bezoekers.

 • 5.2

  De exploitant dient er voor te zorgen dat er voldoende voorlichtingsmateriaal aanwezig is (zonodig in verschillende talen) over de gezondheidsrisico's die verbonden kunnen zijn aan het bezoek van de inrichting en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van gezondheidszorg en hulpverlening.

 • 5.3

  De exploitant draagt er zorg voor dat in de inrichting te allen tijde voldoende goedgekeurde gratis condooms voor gebruik beschikbaar zijn.

 • 5.4

  het bedrijf dient op haar website te verwijzen – en een link aan te brengen – naar www.soaaids.nl om zo het belang van veilige seks te benadrukken.