Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Tarievenbesluit rioolhuisaansluitingen 2018
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenbesluit rioolhuisaansluitingen 2018

Het college van burgemeester en wethouder van Zaanstad,

gelet op artikel 9 van de Rioolaansluitingsverordening waarin is bepaald dat:

Het college jaarlijks de bedragen vaststelt waarvoor aansluitingen worden verzorgd.

besluit vast te stellen het “Tarievenbesluit riool-huisaansluitingen 2018”:

Artikel 1. Tarieven

 • 1.

  De tarieven voor rioolhuisaansluitingen voor het jaar 2018 zijn als volgt vastgesteld:

Onderdeel Eenheidsprijs
Vaste kosten per aansluiting € 404,99
Leggen buis 125 mm per m1 € 81,44
Leggen buis 160 mm per m1 € 87,48
Leggen buis > 160 mm op offerte basis
Straatwerk per m2 € 36,67
Tegelwerk per m2 € 28,05
Zagen asfalt per m2 € 161,61
Herstellen asfalt per m1 € 300,19
Maken boring op put of hoofdriool € 185,58
Afvoeren materiaal asfalt/boring € 85,80
 • 2.

  Vast te stellen dat de eigen bijdrage om een huisaansluiting te maken op initiatief van een aanvrager maximaal € 5.280,-- bedraagt;

 • 3.

  Deze tarieven gelden voor het maken van een aansluiting gelijktijdig met het vervangen van het hoofdriool en voor het maken van een aansluiting op een bestaand riool;

 • 4.

  Vast te stellen dat de eigen bijdrage om een huisaansluiting te maken op initiatief van de gemeente door het college per project wordt vastgesteld.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2018.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarievenbesluit rioolhuisaansluitingen 2018”.

Aldus besloten in de vergadering van 06-03-2018.

drs. J. Hamming, burgemeester

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris