Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit Inverdan als gebied waarin geen voorwerpen geplaatst mogen worden (artikel 5.50 vijfde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Inverdan als gebied waarin geen voorwerpen geplaatst mogen worden (artikel 5.50 vijfde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

Besluiten

op grond van artikel 2:10 eerste lid onder d van de Algemene Plaatselijke Verordening in Inverdan aan te wijzen als openbare plaatsen waar het verboden is om voorwerpen in het openbaar gebied te plaatsen:

het voetgangersgebied binnen de bestemmingsplan begrenzing van Inverdan,

met uitzondering van:

  • 1.

    de ruimte gelegen in de Overtuinen ten oosten van de kiosk ‘Het Sluishuis’, aangezien deze ruimte is gecreëerd voor een uitstalling bij deze kiosk en

  • 2.

    het horecaconcentratiegebied

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Gebiedsindeling Inverdan reclame-uitingen’.

i243501i39fb32ee-0c05-4286-846a-7f4002604dbe.jpg

Gebiedsindeling Inverdan reclame uitingen

Inverdan kent verschillen soorten openbare ruimte, ruimtes met ieder zijn eigen betekenis en functie voor het gebied. Binnen een drukke winkelstraat zijn andere vormen van reclame gewenst dan langs een doorgaande ontsluitingsweg. Voor deze verschillende gebiedstypes zijn er verschillende regimes voor reclame uitingen in de openbare ruimte beschreven. Dat zijn het voetgangersgebied, het gemengdgebied, het verkeersgebied, het woongebied en het overiggebied. De Westzijde (na huisnummers 20 en 9 richting het noorden) valt buiten de begrenzing van het bestemmingsplan Inverdan.

Het voetgangersgebied vormt de ruggengraat van Inverdan en bestaat van west naar oost uit, de Slinger, het Stationsplein, de Spooroverbouwing, het Stadhuisplein, de Buiging, de Gedempte Gracht, de Dam en directe omgeving, het Krimp, het Sluizencomplex en de Klauwershoek.

Het gemengdgebied is divers, het bestaat uit de gebieden rond de verkeersaders, maar ook uit de Kennisboulevard, de Vinkenstraat, de Westzijde en de Rozengracht. Er is voor gekozen om de ventwegen rond bijvoorbeeld de Houtveldweg en de Provincialeweg ook binnen dit regiem te laten vallen daar deze wegen van een andere orde en sfeer zijn dan deze twee grote doorgaande structuren zelf.

De grote doorgaande wegen in de stad kennen een dynamisch beeld. Dit zijn binnen Inverdan, de Provincialeweg en de Houtveldweg.