Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Tabellen streefwaarden en kwaliteitsniveaus uit de Ruimtelijke Milieuvisie
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Tabellen streefwaarden en kwaliteitsniveaus uit de Ruimtelijke Milieuvisie

Tabellen streefwaarden en kwaliteitsniveau's behorende bij de Ruimtelijke Mileuvisie

Streefwaarden en kwaliteitsniveaus woongebied

Streefwaarde basiskwaliteit (kortere termijn) ambitiekwaliteit (langere termijn)
Luchtkwaliteit
Voldoen aan de grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit PM10: 40 µg /m³ NO2: 40 µg /m³ =wettelijke grenswaarden kwetsbare groepen niet situeren bij emissiebronnen: 100m vanaf snelweg, 50m vanaf provinciale weg =wettelijke afstand PM10: <40 µg /m³ NO2: <40 µg /m³ = lager dan wettelijke grenswaarden kwetsbare groepen niet situeren bij emissiebronnen: 100m vanaf snelweg, 50m vanaf provinciale weg =wettelijke afstand
Bodem
bodemkwaliteit is afgestemd op functie wonen Wonen met tuin, speelplaatsen en groenstroken rond woonflats geschikt als “plaats waar kinderen spelen” *) Overal geschikt voor “wonen met tuin”*)
Straling
geen nieuwe woningbouw, kinderdagverblijven ed in de buurt van hoogspanningsleidingen afstand van 119 m aanhouden bij 380 kV-leiding =door VROM aanbevolen afstand op termijn 380 kV leidingen ondergronds.
Externe veiligheid
voorkomen en beheersen van risicovolle activiteiten plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde
Water
Watercompensatie nieuwbouw extra bebouwing gaat gepaard met evenredige mogelijkheden voor waterberging extra bebouwing gaat gepaard met meer dan evenredige mogelijkheden voor waterberging
Bedrijven
Bedrijvigheid die past bij het woongebied algemeen aanvaardbaar categorie 1; maatwerk categorie 2 algemeen aanvaardbaar categorie 1; maatwerk categorie 2
 
Geluid bestaande woningen nieuwbouw
Geluidbelasting wegverkeerslawaai afgestemd op wonen maximaal 55 dB **) =lager dan saneringsgrenswaarde (60 dB) maximaal 50 dB **) = hoger dan voorkeursgrenswaarde (48 dB) en lager dan maximumgrenswaarde (63 dB)
Geluidbelasting railverkeer afgestemd op functie wonen maximaal 60 dB =lager dan saneringsgrenswaarde (65dB) maximaal 55 dB =voorkeursgrenswaarde (55 dB) en lager dan maximumgrenswaarde (68 dB)
Geluidbelasting industrielawaai afgestemd op wonen maximaal 55 dB(A) =saneringsgrenswaarde (55 dB(A)) maximaal 50 dB(A) =voorkeursgrenswaarde (50 db(A) en lager dan maximumgrenswaarde (55 dB(A))
 

*) het RIVM heeft voor zeven bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld

**) - voor wegverkeerslawaai worden de gecorrigeerde waarden weergegeven-langs stroom- en gebiedsontsluitingswegen mag het geluidsniveau hoger zijn, maar mag demaximumgrenswaarde niet worden overschreden en moet het geluidsniveau in de woning voldoen aan de binnenwaarde uit het bouwbesluit.

Streefwaarden en kwaliteitsniveaus Zaans gemengd gebied

Streefwaarde basiskwaliteit (kortere termijn) ambitiekwaliteit (langere termijn)
Luchtkwaliteit
Voldoen aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit PM10: 40 µg /m³ NO2: 40 µg /m³ =wettelijke grenswaarden kwetsbare groepen niet situeren bij emissiebronnen: 100m vanaf snelweg, 50m vanaf provinciale weg =wettelijke afstand PM10: <40 µg /m³ NO2: <40 µg /m³ =lager dan wettelijke grenswaarden kwetsbare groepen niet situeren bij emissiebronnen: 100m vanaf snelweg, 50m vanaf provinciale weg =wettelijke afstand
Bodem
bodemkwaliteit is afgestemd op de functie gemengd gebied alle locaties geschikt voor de huidige functie die er op is gevestigd *) overal geschikt voor “wonen met tuin” *)
Straling
geen nieuwe woningbouw, kinderdagverblijven ed in de buurt van hoogspanningsleidingen afstand van 119 m aanhouden bij 380 kV-leiding =door VROM aanbevolen afstand op termijn 380 kV leidingen ondergronds.
Externe veiligheid
voorkomen en beheersen van risicovolle activiteiten plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde
Water
Watercompensatie nieuwbouw extra bebouwing gaat gepaard met evenredige mogelijkheden voor waterberging extra bebouwing gaat gepaard met meer dan evenredige mogelijkheden voor waterberging
Bedrijven
Bedrijvigheid die past bij het gemengd gebied algemeen aanvaardbaar categorie 1 en 2; maatwerk categorie 3.1 algemeen aanvaardbaar categorie 1 en 2; maatwerk categorie 3.1
 
 
Geluid bestaande woningen nieuwbouw
Geluidbelasting wegverkeer afgestemd op gemengd gebied maximaal 60 dB **) =saneringsgrenswaarde (60 dB) maximaal 55 dB **) =hoger dan voorkeursgrenswaarde (48 dB) en lager dan maximumgrenswaarde (63dB)
Geluidbelasting railverkeer afgestemd op gemengd gebied maximaal 60 dB =lager dan saneringsgrenswaarde (65dB) maximaal 55 dB =voorkeursgrenswaarde (55 dB) en lager dan maximumgrenswaarde (68dB)
Geluidbelasting industrie-lawaai afgestemd op gemengd gebied maximaal 55 dB(A) =saneringsgrenswaarde (55 dB(A)) maximaal 50 dB(A) =voorkeurgrenswaarde (50 dB(A) en lager dan maximumgrenswaarde (55 dB(A))

*) het RIVM heeft voor zeven bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld

**) - voor wegverkeerslawaai worden de gecorrigeerde waarden weergegeven-langs stroom- en gebiedsontsluitingswegen mag het geluidsniveau hoger zijn, maar mag demaximumgrenswaarde niet worden overschreden en moet het geluidsniveauin de woning voldoen aan de binnenwaarde uit het bouwbesluit.

Streefwaarden en kwaliteitsniveaus centrumgebied

Streefwaarde basiskwaliteit (kortere termijn) ambitiekwaliteit (langere termijn)
Luchtkwaliteit
Voldoen aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit PM10: 40 µg /m³ NO2: 40 µg /m³ =wettelijke grenswaarden kwetsbare groepen niet situeren bij emissiebronnen: 100m vanaf snelweg, 50m vanaf provinciale weg =wettelijke afstand PM10: <40 µg /m³ NO2: <40 µg /m³ =lager dan wettelijke grenswaarden kwetsbare groepen niet situeren bij emissiebronnen: 100m vanaf snelweg, 50m vanaf provinciale weg =wettelijke afstand
Bodem
bodemkwaliteit is afgestemd op de functie centrumgebied geschikt voor “wonen zonder tuin”, groenstroken langs woonflats geschikt als “plaats waar kinderen kunnen spelen” *) geschikt voor “wonen zonder tuin”, groenstroken langs woonflats geschikt als “plaats waar kinderen kunnen spelen” *)
Externe veiligheid
voorkomen en beheersen van risicovolle activiteiten plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde
Water
Watercompensatie nieuwbouw extra bebouwing gaat gepaard met evenredige mogelijkheden voor waterberging extra bebouwing gaat gepaard met meer dan evenredige mogelijkheden voor waterberging
Bedrijven
Bedrijvigheid die past bij het centrumgebied algemeen aanvaardbaar categorie 1 en 2; maatwerk categorie 3.1 algemeen aanvaardbaar categorie 1 en 2; maatwerk categorie 3.1
 
 
Geluid bestaande woningen nieuwbouwwoningen
Geluidbelasting wegverkeer afgestemd op functie centrum maximaal 63 dB **) =hoger dan saneringsgrenswaarde (60 dB) maximaal 55 dB **) =hoger dan vookeursgrenswaarde (48 dB) en lager dan maximumgrenswaarde (63 dB)
Geluidbelasting railverkeer afgestemd op functie centrum maximaal 65 dB =saneringsgrenswaarde (65dB) max. 60 dB =hoger dan voorkeursgrenswaarde (55 dB) en lager dan maximumgrenswaarde (68dB)
Geluidbelasting industrielawaai afgestemd op centrum maximaal 55 dB(A) =saneringsgrenswaarde (55 dB(A)) maximaal 50 dB(A) =vookeursgrenswaarde (50 dB(A) en lager dan maximumgrenswaarde (55 dB(A))
 

*) het RIVM heeft voor zeven bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld

**) - voor wegverkeerslawaai worden de gecorrigeerde waarden weergegeven -langs stroom- en gebiedsontsluitingswegen mag het geluidsniveau hoger zijn, maar mag demaximumgrenswaarde niet worden overschreden en moet het geluidsniveauin de woning voldoen aan de binnenwaarde uit het bouwbesluit.

Streefwaarden en kwaliteitsniveaus bedrijventerrein en gemengd werkgebied

Streefwaarde basiskwaliteit (kortere termijn) ambitiekwaliteit (langere termijn)
Luchtkwaliteit
Voldoen aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit PM10: 40 µg /m³ NO2: 40 µg /m³ =wettelijke grenswaarden PM10: 40 µg /m³ NO2: 40 µg /m³ =wettelijke grenswaarden
Bodem
bodemkwaliteit is afgestemd op de functie bedrijventerrein Geschikt voor functie bedrijven-terrein. Geen verspreidingsrisico’s naar gevoelige bestemmingen. Standstill op gebiedsniveau. *) Geschikt voor functie bedrijven-terrein. Geen verspreidingsrisico’s naar gevoelige bestemmingen. Standstill op gebiedsniveau. *)
Externe veiligheid
voorkomen en beheersen van risicovolle activiteiten plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde
Water
Watercompensatie nieuwbouw extra bebouwing gaat gepaard met evenredige mogelijkheden voor waterberging extra bebouwing gaat gepaard met meer dan evenredige mogelijkheden voor waterberging
Bedrijventerrein
bedrijvigheid die past bij bedrijventerrein en gemengd werkgebied bedrijventerrein: max. cat. 4 gemengd werkgebied: max. cat. 3 =conform Dansen op het Veen bedrijventerrein: max. cat. 4 gemengd werkgebied: max. cat. 3 =conform Dansen op het Veen
 
 
Geluid bestaande woningen nieuwbouw
Geluidbelasting wegverkeer afgestemd op bedrijventerrein Op een bedrijventerrein worden in beginsel geen (bedrijfs)woningen toegestaan. Indien wel aanwezig dan maximaal 63 dB **). =hoger dan saneringsgrenswaarde (60 dB) Op een bedrijventerrein worden in beginsel geen (bedrijfs)woningen toegestaan. Indien wel noodzakelijk dan maximaal 60 dB **). =hoger dan voorkeursgrenswaarde (48dB en lager dan maximumgrenswaarde (63 dB)
Geluidbelasting railverkeer afgestemd op bedrijventerrein Op een bedrijventerrein worden in beginsel geen (bedrijfs)woningen toegestaan. Indien wel aanwezig dan maximaal 65 dB. =saneringsgrenswaarde (65 dB) Op een bedrijventerrein worden in beginsel geen (bedrijfs)woningen toegestaan. Indien wel noodzakelijk dan maximaal 60 dB. =hoger dan voorkeursgrenswaarde 55 dB en lager dan maximumgrenswaarde (68 dB)
Geluidbelasting industrielawaai afgestemd op bedrijventerrein Op een bedrijventerrein worden in beginsel geen (bedrijfs)woningen toegestaan. Indien wel aanwezig dan maximaal 60 dB(A). =hoger dan saneringsgrenswaarde (55 dB(A)) Op een bedrijventerrein worden in beginsel geen (bedrijfs)woningen toegestaan. Indien wel noodzakelijk dan maximaal 55 dB(A). =hoger dan voorkeursgrenswaarde (50 dB(A) en gelijk aan maximumgrenswaarde (55 dB(A))
*) het RIVM heeft voor zeven bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld **) voor wegverkeerslawaai worden de gecorrigeerde waarden weergegeven

Streefwaarden en kwaliteitsniveaus industrieterrein

Streefwaarde basiskwaliteit (kortere termijn) ambitiekwaliteit (langere termijn)
Luchtkwaliteit
Voldoen aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit PM10: 40 µg /m³ NO2: 40 µg /m³ =wettelijke grenswaarden PM10: 40 µg /m³ NO2: 40 µg /m³ =wettelijke grenswaarden
Bodem
bodemkwaliteit is afgestemd op de functie industrieterrein Geschikt voor functie bedrijven-terrein. Geen verspreidingsrisico’s naar gevoelige bestemmingen. Standstill op gebiedsniveau. *) Geschikt voor functie bedrijven-terrein. Geen verspreidingsrisico’s naar gevoelige bestemmingen. Standstill op gebiedsniveau. *)
Externe veiligheid
voorkomen en beheersen van risicovolle activiteiten plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde
Water
Watercompensatie nieuwbouw extra bebouwing gaat gepaard met evenredige mogelijkheden voor waterberging extra bebouwing gaat gepaard met meer dan evenredige mogelijkheden voor waterberging
Bedrijven
bedrijvigheid die past bij industrieterrein maximaal categorie 5 =conform Dansen op het Veen maximaal categorie 5 =conform Dansen op het Veen
 
 
Geluid bestaande woningen nieuwbouw
Geluidbelasting wegverkeer afgestemd op industrieterrein Nvt, geen woningen toegestaan Nvt, geen woningen toegestaan
Geluidbelasting railverkeer op industrieterrein Nvt, geen woningen toegestaan Nvt, geen woningen toegestaan
Geluidbelasting industrie-lawaai op industrieterrein Nvt, geen woningen toegestaan Nvt, geen woningen toegestaan
*) het RIVM heeft voor zeven bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld

Streefwaarden en kwaliteitsniveaus agrarisch gebied

Streefwaarde basiskwaliteit (kortere termijn) ambitiekwaliteit (langere termijn)
Luchtkwaliteit
Voldoen aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit PM10: 40 µg /m³ NO2: 40 µg /m³ =wettelijke grenswaarden PM10: <40 µg /m³ NO2: <40 µg /m³ =lager dan wettelijke grenswaarden
Bodem
bodemkwaliteit is afgestemd op de functie agrarisch gebied Geschikt voor functie landbouw (geen risico’s voor veeteelt) *) Geschikt voor functie natuur (geen ecologische risico’s). *)
Externe veiligheid
voorkomen en beheersen van risicovolle activiteiten plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde
 
 
Geluid bestaande woningen nieuwbouw
Geluidbelasting wegverkeer afgestemd op agrarisch gebied maximaal 50 dB **) =lager dan saneringsgrenswaarde (60 dB) maximaal 45 dB **) =lager dan voorkeursgrenswaarde (48 dB) en lager dan maximumgrenswaarde (58 dB)
Geluidbelasting railverkeer afgestemd op agrarisch gebied maximaal 65 dB =saneringsgrenswaarde (65 dB) maximaal 55 dB =voorkeursgrenswaarde (55 dB) en lager dan maximumgrenswaarde (68 dB)
Geluidbelasting industrielawaai afgestemd op agrarisch gebied maximaal 50 dB(A) =lager dan saneringsgrenswaarde (55 dB(A)) maximaal 45 dB(A) =lager dan voorkeursgrenswaarde (50 dB(A) en lager dan maximumgrenswaarde (55 dB(A))
 
*) het RIVM heeft voor zeven bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld **) voor wegverkeerslawaai worden de gecorrigeerde waarden weergegeven

Streefwaarden en kwaliteitsniveaus natuurgebied

Streefwaarde basiskwaliteit (kortere termijn) ambitiekwaliteit (langere termijn)
Luchtkwaliteit
Voldoen aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit PM10: 40 µg /m³ NO2: 40 µg /m³ =wettelijke grenswaarden PM10: <40 µg /m³ NO2: <40 µg /m³ =lager dan wettelijke grenswaarden
Bodem
bodemkwaliteit is afgestemd op de functie natuurgebied Geschikt voor functie natuur (geen ecologische risico’s). *) Geschikt voor functie natuur (geen ecologische risico’s). *)
Externe veiligheid
voorkomen en beheersen van risicovolle activiteiten plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde
 
 
Geluid bestaande situatie toekomstige situatie
Geluidbelasting wegverkeer afgestemd op natuurgebied woningen komen nauwelijks voor maximaal 50 dB**) voor natuur nieuwbouw niet toegestaan maximaal 45 dB **) voor natuur
Geluidbelasting railverkeer afgestemd op natuurgebied woningen komen nauwelijks voor maximaal 55 dB voor natuur nieuwbouw niet toegestaan maximaal 50 dB voor natuur
Geluidbelasting industrielawaai afgestemd op natuurgebied woningen komen nauwelijks voor maximaal 45 dB(A) voor natuur nieuwbouw niet toegestaan maximaal 40 dB(A) voor natuur
 
*) het RIVM heeft voor zeven bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld **) voor wegverkeerslawaai worden de gecorrigeerde waarden weergegeven

Streefwaarden en kwaliteitsniveaus recreatiegebied

Streefwaarde basiskwaliteit (kortere termijn) ambitiekwaliteit (langere termijn)
Luchtkwaliteit
Voldoen aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit PM10: 40 µg /m³ NO2: 40 µg /m³ =wettelijke grenswaarden PM10: <40 µg /m³ NO2: <40 µg /m³ =lager dan wettelijke grenswaarden
Bodem
bodemkwaliteit is afgestemd op de functie recreatiegebied Geschikt voor functie “groen met natuurwaarden” *) Geschikt voor functie “groen met natuurwaarden” *)
Externe veiligheid
voorkomen en beheersen van risicovolle activiteiten plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde plaatsgebonden risico < 10-6 =wettelijke grenswaarde
 
 
Geluid bestaande situatie toekomstige situatie
Geluidbelasting wegverkeer afgestemd op recreatiegebied woningen komen nauwelijks voor maximaal 50 dB**) in parken en maximaal 55 dB**) sportparken geen nieuwe woningen maximaal 45 dB**) in parken en maximaal 50 dB**) in sportparken
Geluidbelasting railverkeer afgestemd op recreatiegebied woningen komen nauwelijks voor maximaal 55 dB in parken en maximaal 60 dB in sportparken geen nieuwe woningen maximaal 50 dB in parken en maximaal 55 dB in sportparken
Geluidbelasting industrielawaai afgestemd op recreatiegebied woningen komen nauwelijks voor maximaal 50 dB(A) in parken e.d en maximaal 55 dB(A) in sportparken geen nieuwe woningen maximaal 45 dB(A) in parken en maximaal 50 dB(A) in sportparken
 
*) het RIVM heeft voor zeven bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld **) voor wegverkeerslawaai worden de gecorrigeerde waarden weergegeven