Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit (art. 2:47 en 6:2 APV) toezichthouders pont Molletjesveer
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit (art. 2:47 en 6:2 APV) toezichthouders pont Molletjesveer

Aanwijzingsbesluit (art.2:47 en 6:2 APV) toezichthouders pont Molletjesveer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

overwegende dat:

 • ·

  op en rond het pontje Molletjesveer in de Nauernasche Vaart (groepen) mensen rondhangen die overlast veroorzaken voor omwonenden en gebruikers van het pontje;

 • ·

  het beheer en onderhoud van het pontje onder verantwoordelijkheid valt van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) en het beheer wordt uitgevoerd door Recreatie Noord- Holland N.V;

 • ·

  het recreatieschap heeft aangegeven toezicht te willen houden op en bij het pontje;

 • ·

  de Algemene plaatselijke verordening Zaanstad de mogelijkheid biedt om toezichthouders aan te wijzen ter voorkoming van hinderlijk gedrag.

gelet op artikelen 2:47 en 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening,

BESLUIT

De bij of voor Recreatie Noord-Holland N.V. werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren categoraal aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 6:2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Zaanstad, speciaal belast met het toezicht op en rond het pontje Molletjesveer in de Nauernasche Vaart.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.