Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzing toezichthouders
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders

De burgemeester van de gemeente Zaanstad,

Overwegende dat het in verband met de coronacrisis wenselijk is toe te zien op het bepaalde in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek –Waterland en derhalve te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke Verordening (APV) Zaanstad 2013,

Besluit

De ambtenaren van de afdeling Naleving aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene plaatselijke verordening (APV) Zaanstad 2013;

Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 27 maart 2020,drs. J. Hamming, burgemeester