Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regels rondom Koninginnedag Zaanstad 2010
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels rondom Koninginnedag Zaanstad 2010

Besluit:

Data en tijden vrijmarkt

Op 29 april mag u als particulier vanaf 22.00 uur een (grond)plaats bezetten. De vrijmarkt eindigt op 30april om 17.00 uur. Daarna start de gemeente met het ophalen van afval. Heeft u niet alles verkocht? Neem dan de resterende spullen weer mee naar huis of gooi ze in een

van de geplaatste afvalcontainers.

U mag uw plaats markeren met behulp van krijt, maar niet met tape, verf of ander moeilijk te verwijderen materiaal. Deze markeringen worden dan namelijk op uw kosten verwijderd. Komt u met de auto, laadt uw spullen dan uit op de verharde wegen. Het is verboden met de auto op groenstroken of de speelweiden te komen.

Plaatsen vrijmarkt

De vrijmarkt kan plaatsvinden in heel Zaanstad. Een vrijmarkt is uitsluitend bestemd voor particulieren. Commerciële verkoop wordt zonder vergunning niet toegestaan, met uitzondering van winkels in een vrijmarkt gebied met magazijnverkoop van niet-etenswaren voor eigen deur.

Calamiteitenrontes en in en uitgangen vrijhouden

Verkeerskruisingen en wegen moeten worden vrijhouden omdat in geval van nood doorgang voor de hulpverleners mogelijk moet blijven. Ook ingangen en nooduitgangen van woningen, winkels en horecagelegenheden die op 29 en 30 april geopend zijn mogen niet geblokkeerd worden.

Wat mag u we en net verkopen?

Als particulier mag u blikjes of plastic flesjes alcoholvrije drank verkopen. Het is niet toegestaan bederfelijke waar te verkopen of gratis verstrekken, zoals:

 • -

  vlees (bijvoorbeeld saté, kebab e.d.)

 • -

  vis of visproducten (vers, gerookt of gestoomd, bijvoorbeeld haring, garnalen e.d.)

 • -

  zuivel (bijvoorbeeld melk, kaas e.d.)

 • -

  producten waarin zuivel wordt gebruikt (bijvoorbeeld roomsoezen, puddingbroodjes e.d.)

De verkoop van bederfelijke waar is alleen toegestaan aan horeca of aan beroepshandelaren die (met deze waren) staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Zij moeten voor deze verkoop ook een standplaatsvergunning aanvragen.

Commerciële verkoop

Voor de verkoop van dranken en etenswaren, vraagt u als ondernemer een tijdelijke standplaatsvergunning aan. Er worden geen losse standplaatsvergunningen verleend voor de verkoop van overige artikelen. Deze ondernemers kunnen plaatsnemen op de braderieën. Voor deze braderieën wordt door een organisator een braderievergunning aangevraagd bij de gemeente. Winkels mogen op Koninginnedag geopend zijn volgens de Winkeltijdenwet.

Evenement

Voor het organiseren van evenementen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een springkussen, grote tent of het neerzetten van een muziekpodium en het ten gehore brengen van versterkte muziek, dienen zowel particulieren als ondernemers een evenementenvergunning aan te vragen.

Horeca openingstijden

Op 29 en 30 april mag de horeca geopend zijn volgens de reguliere openingstijden. Dat betekent dat horecabedrijven tussen 05:00 uur s nachts en 07:00 uur ‘s ochtends gesloten moeten zijn. Bezoekers mogen tot uiterlijk 03:00 uur in een horecagelegenheid worden toegelaten. Voor het exploiteren van een buitentap moet een ontheffing van de Drank- en horecawet worden aangevraagd.