Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regeling uitloopschaal
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling uitloopschaal

Regeling uitloopschaal

Artikel 1

Een naast hogere schaal kan worden bereikt, indien de medewerker blijk heeft gegeven over voldoende bekwaamheid, geschiktheid en ijver te beschikken en is ingedeeld in een van de schalen 1 t/m 13, en tevens voor 1 januari 1999 in dienst was van de gemeente Zaanstad.

Artikel 2

Ter nadere bepaling van het voorgaande zal een personeelsbeoordeling conform de Nota en Regeling functioneren en beoordelen worden opgemaakt.

Artikel 3

Bevordering naar de naast hogere schaal is pas mogelijk nadat de medewerker die wordt bezoldigd volgens bijlage IIA van de Bezoldigingsverordening, ingedeeld in schaal 1 t/m 13, ten minste vijf jaren het maximum van het voor zijn schaal geldende salaris heeft bereikt, en tien jaren in dienst van de gemeente Zaanstad is.

Artikel 4

Indien reeds eerder de in lid 3 bedoelde wachttijd van één jaar, resp. vijf jaren zijn doorlopen en door herwaardering van de functie of door aanstelling in een nieuwe functie de naast hogere schaal gelijk wordt aan de nieuwe functionele schaal is voor bevordering naar de nieuwe naast hogere schaal opnieuw een wachttijd van één jaar, resp. vijf jaren vereist. De periode waarin werd bezoldigd volgens het maximum van de oude naast hogere schaal maakt deel uit van de nieuwe wachttijd.

Artikel 5

Aan de ambtenaar, die ontslag wordt verleend wegens privatisering/verzelfstandiging en die binnen vijf jaar na de ontslagdatum recht zou hebben gehad op een naasthogere schaal, ontvangt een afkoopsom. De afkoopsom bedraagt:

 • a.

  bij uitzicht op de uitloopschaal maximaal 1 jaar na ontslagdatum: het verschil tussen anciënniteit 1 en 0 van de naasthogere schaal van betrokkene over een periode van 60 maanden;

 • b.

  bij uitzicht na 1 jaar tot maximaal 2 jaar na ontslagdatum: idem over een periode van 48 maanden;

 • c.

  bij uitzicht na 2 jaar tot maximaal 3 jaar na ontslagdatum: idem over een periode van 36 maanden;

 • d.

  bij uitzicht na 3 jaar tot maximaal 4 jaar na ontslagdatum: idem over een periode van 24 maanden;

 • e.

  bij uitzicht na 4 jaar tot maximaal 5 jaar na ontslagdatum: idem over een periode van 12 maanden.

Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling Uitloopschaal”