Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regeling omzetten ouderschapsverlof in kinderopvang
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling omzetten ouderschapsverlof in kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

gelet op artikel 160, lid 1 sub c van de Gemeentewet

besluit vast te stellen de Regeling omzetten ouderschapsverlof in kinderopvang

Artikel 1 Ouderschapsverlof in geld

Om de keuzemogelijkheid van de ouders te verruimen is het mogelijk om het ouderschapsverlof om te zetten in een geldbedrag, dat vervolgens wordt besteed aan de betaling voor kinderopvang. Als medewerker kiest voor een geldbedrag dat besteed wordt aan kinderopvang, dan vervalt het recht op ouderschapsverlof.

De medewerker mag één keer per jaar gebruik maken van deze mogelijkheid.

Artikel 2 Geldbedrag

Het geldbedrag komt overeen met het salarisbedrag dat de betrokken medewerker zou hebben verdiend met de vrije tijd die het ouderschapsverlof had opgeleverd (25% van 6 maanden = 1/8 jaarsalaris). Het geldbedrag wordt berekend op basis van het uurloon op 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Dit is exclusief (salaris)toelagen en IKB.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad d.d. 13 december 2016.

De burgemeester,

De gemeentesecretaris,