Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzing als dienst van algemeen belang Mededingingswet exploitatie ligplaatsen vaarwegen, walstroomvoorzieningen en overdekte fietsenstallingen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing als dienst van algemeen belang Mededingingswet exploitatie ligplaatsen vaarwegen, walstroomvoorzieningen en overdekte fietsenstallingen

Aanwijzing als dienst van algemeen belang, als bedoeld in de Mededingingswet, voor exploitatie van ligplaatsen, vaarwegen, walstroomvoorzieningen en overdekte fietsenstallingen.

De raad der gemeente Zaanstad,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in hetalgemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

 • 1.

  De exploitatie van ligplaatsen voor de beroepsvaart;

 • 2.

  De exploitatie van steigers waar het voor recreatievaartuigen is toegestaan een ligplaatsin te nemen voor maximale periode van drie keer vierentwintig uur;

 • 3.

  De exploitatie van walstroomvoorzieningen; en

 • 4.

  De exploitatie van overdekte fietsenstallingen in het centrum van Zaandam.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 december 2016.

de griffier,

de voorzitter