Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regeling Inconveniëntentoelage
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Inconveniëntentoelage

Regeling Inconveniëntentoelage

Artikel 1

Voor het verrichten van niet vermijdbare zware, onaangename of gevaarlijke arbeid wordt voor elk uur waarin zodanige arbeid wordt verricht, aan de ambtenaar een toelage verleend.

Artikel 2

De toelage per uur is gelijk aan ten hoogste 15% van het overeenkomstig het tweede lid sub b van artikel 3:18 AGZ berekende salaris per uur.

Artikel 3

De regeling treedt in werking op 1 januari 2016 en kan worden aangehaald als de “Regeling Inconveniëntentoelage”.