Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzing algemeen belang Wet markt en overheid
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing algemeen belang Wet markt en overheid

De raad van de Gemeente Zaanstad,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders,

kennis genomen hebbende van de punten uit de voorbereidende vergadering op18 september 2014

Besluit:

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

  • ·

    exploitatie sportaccommodaties (gemeentelijke gymnastiekzalen, zwembaden, sporthallen en sportvelden);

  • ·

    verhuur/verkoop van vastgoed en vestigen zakelijke rechten ten behoeve van maatschappelijke en/of culturele instellingen;

  • ·

    exploitatie gemeentelijke begraafplaatsen/urnentuin.

Aldus besloten in de raadsvergadering van donderdag 25 september 2014.