Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Portefeuilleverdeling directie op grond van het Organisatiebesluit 2012
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Portefeuilleverdeling directie op grond van het Organisatiebesluit 2012

De gemeentesecretaris van de gemeente Zaanstad

Overwegende de bepalingen in artikel 2 lid 4 en lid 5 van het Organisatiebesluit 2012

Besluit:

- tot de onderstaande portefeuilleverdeling voor de directie van het organisatiebesluit bestaande uit het ambtelijk opdrachtgeverschap voor de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van begrotingsprogramma’s, eventuele op concernniveau belegde programma’s en projecten en uit de directievoering over een verzameling aan sectoren;

- tot onderstaande wijziging van bijlage B van het Organisatiebesluit 2012.

Portefeuilleverdeling directie 

Portefeuilles Maatschappelijke ontwikkeling Stedelijke ontwikkeling Dienstverlening en Bedrijfsvoering
  Directeur Maatschappelijke ontwikkeling Directeur Stedelijke ontwikkeling Directeur Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Sectoren   Stedelijke ontwikkeling Middelen
  Strategie en netwerken Kennis en expertise Gemeentebelastingen en Basisinformatie
  Projecten Openbare ruimte Klant Contact Centrum
  Services   Veiligheid en handhaving
  Frontlijn   Control
      Concernondersteuning
Begrotingsprogramma's Jeugd en zorg Beheer Buitenruimte Burger en bestuur
  Maatschappelijke voorzieningen Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling Financiën
  Werk, inkomen, economie Milieu en duurzaamheid Veiligheid en handhaving

Bij afwezigheid of verhindering vervangen de directeuren elkaar.

Wijziging bijlage B van het Organisatiebesluit 2012

De algemene dienst bestaat uit de volgende sectoren:
2 Strategie en netwerken
3 Projecten
4 Services
5 Frontlijn
6 Stedelijke ontwikkeling
7 Kennis en expertise
8 Openbare ruimte
9 Middelen
10 Gemeentebelastingen en Basisinformatie
11 Klant Contact Centrum
12 Veiligheid en handhaving
13 Control
14 Concernondersteuning