Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Portefeuilleverdeling B&W, onderlinge vervanging en vervanging burgemeester 2014
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Portefeuilleverdeling B&W, onderlinge vervanging en vervanging burgemeester 2014

Portefeuilleverdeling, onderlinge vervanging en vervanging burgemeester B&W 2014

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 het besluit genomen om de portefeuilleverdeling van de leden van het college van burgemeester en wethouders en de onderling vervanging met ingang van 16.05.14 vast te stellen. En voor vervanging van de burgemeester binnen het college van burgemeester en wethouders de volgende personen aan te wijzen in de hieronder genoemde volgorde:

 • 1.

  D. Emmer

 • 2.

  J. Olthof

 • 3.

  D. Straat

 • 4.

  A. Verschuren

 • 5.

  R. Visscher-Noordzij

 • 6.

  L. Vissers-Koopman

Portefeuilleverdeling

Dick Emmer (D66)

Financiën

Onderwijs

Cultuur

Milieu & duurzaamheid

Jeroen Olthof (PvdA)

Jeugd & zorg

Sport

Wonen

Minimabeleid

Dennis Straat (VVD)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Economie

Werk & inkomen

Regeldruk fysiek

Stadsregio Amsterdam

Gebiedsontwikkeling

Addy Verschuren (CDA)

Bereikbaarheid & mobiliteit

Inverdan

Monumenten

Grondzaken

Rita Visscher-Noordzij (CU)

Actief burgerschap & buurthuizen

Dienstverlening

Integratie

Regeldruk sociaal en dienstverlening

Informatievoorziening & ICT

Leny Vissers-Koopman (ZOG)

Openbare ruimte

Havens & vaarwegen

Recreatiebeleid

Markten & Kermissen

Geke Faber

Openbare orde & veiligheid

Strategie & beleidscoördinatie

Onderzoek & statistiek

Externe betrekkingen & internationaal beleid

Juridische zaken

Communicatie & kabinet

Personeel & organisatie

De onderlinge vervanging

De 1e loco D. Emmer vervangt de burgemeester.

De overige onderlinge vervanging in koppels:

 • D.

  Emmer – D. Straat

 • A.

  Verschuren – L. Vissers-Koopman

 • J.

  Olthof – R. Visscher Noordzij