Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

De gemeenteraad van Zaanstad,

gelet op:

Algemene verordening gegevensbescherming

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Besluit:

Aan te wijzen:

  • 1.

    de heer T. Timmermans als Functionaris Gegevensbescherming (FG);

  • 2.

    de Chief Information Security Officer (CISO) als Plaatsvervangend Functionaris Gegevensbescherming;

  • 3.

    de FG als plaatsvervanger voor de CISO

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 19 september 2019De griffier, De voorzitter,