Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzing alcoholvrijgebied
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing alcoholvrijgebied

1. Op grond van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening het gebied Steve Bikoplein e.o. aan te wijzen als gebied waar het verboden is om in de openbare ruimte alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2. Het aanwijzingsgebied, zoals op de bij dit besluit behorende kaart is gemarkeerd, betreft:

  • ten Noorden van de A.G. Verbeekstraat (van Kepplerstraat tot Touwslagerstraat);

  • ten Zuiden van de Peperstraat (van A.F de Sav. Lohmanstraat tot H. Gerhardstraat):

  • ten Oosten van de Touwslagerstraat, Boomgaardspad, St. Cathrijnestraat en A.F. de Sav Lohmanstraat (van A.G. Verbeekstraat tot aan de Peperstraat);

  • ten Westen van de H. Gerhardstraat en Kepplerstraat (van Peperstraat tot A.G. Verbeekstraat).

i238395i7addd905-fa70-4fc3-978d-384a9b422e90.jpg