Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Ondermandaatbesluit en machtiging ter bediening van de Groote Sluis te Zaandam
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit en machtiging ter bediening van de Groote Sluis te Zaandam

Ondermandaatbesluit en machtiging ter bediening van de Groote Sluis te Zaandam

De directeur Openbare Ruimte, Veiligheid en Dienstverlening van de gemeente Zaanstad,

Gelet op: het Binnenvaart Politie Reglement en de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Onder te mandateren en machtiging te verlenen aan de vrijwilligers van de Zaandamse Gemeenschap tot het bedienen van de Groote Sluis te Zaandam en het geven van verkeersaanwijzingen op basis van het Binnenvaart Politie Reglement voor wat betreft het invaren, uitvaren, doorvaren en afmeren in voornoemde sluis.

Voorwaarden:

Het ondermandaat en de machtiging wordt verleend onder de voorwaarde dat de vrijwilliger terstond dient te voldoen aan de aanwijzingen van medewerkers van de afdeling Havens en Vaarwegen aan de gemeente Zaanstad en andere hulpdiensten.

Het ondermandaat en de machtiging geldt voor de duur van de overeenkomst tot bediening van de Groote Sluis die is afgesloten tussen de gemeente Zaanstad en de Stichting Zaandamse Gemeenschap.

Het ondermandaat en de machtiging kan op ieder moment worden ingetrokken.