Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Ondermandaatbesluit Binnenhavengeld Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Binnenhavengeld Zaanstad

Ondermandaatbesluit Binnenhavengeld Zaanstad

Het afdelingshoofd Havens en vaarwegen van gemeente Zaanstad

gelet op:

 • ·

  Het Mandaatbesluit Binnenhavengeld Zaanstad van 11 april 2013,

 • ·

  de Gemeentewet,

 • ·

  de Algemene wet bestuursrecht,

besluit:

onder te mandateren en machtiging te verlenen om namens de heffingsambtenaar van Zaanstad:

 • -

  art.5 Algemene wet inzake rijksbelastingen en art. 8 van de Invorderingswet toe tepassen, uitsluitend voor het opmaken en uitreiken van nota's binnenhavengeld voorpleziervaartuigen.

 • -

  art.3 Invorderingswet toe te passen voor het innen van deze hierboven genoemdeaanslagen binnenhavengeld voor pleziervaartuigen.

aan

de vrijwilligers van de Stichting Zaandamse Gemeenschap, die werkzaam zijn als sluiswachter bij de Groote Sluis