Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Ondermandaat ter uitvoering van Dienstverleningsovereenkomst "Regionale Inkoop Sociale Domein"
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat ter uitvoering van Dienstverleningsovereenkomst "Regionale Inkoop Sociale Domein"

Ondermandaat ter uitvoering van Dienstverleningsovereenkomst "Regionale Inkoop Sociale Domein"

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in de B&W-vergadering d.d. 27 mei 2014 het besluit genomen om:

 • 1.

  Aan te nemen het verstrekte mandaat, volmacht en machtiging van het college c.q. burgemeester van respectievelijk gemeente Purmerend, Zeevang, Waterland, Beemster, Wormerland, Edam-Volendam, Oostzaan en Landsmeer in het kader van de uitvoering van de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst “Regionale Inkoop Sociale Domein” van 6 maart 2014 en de daarbij horende 8 mandaatbesluiten inhoudende:

 • -

  dat het college van Zaanstad bevoegd is om namens de genoemde colleges/burgemeesters raamovereenkomsten voor te bereiden en te sluiten (m.u.v. het vaststellen van het programma van eisen/bestek en daarmee overeenkomende documenten behorende bij Bestuurlijk aanbesteden) in het kader van de regionale samenwerking in het sociale domein.

 • 2.

  Akkoord te gaan met het bijgevoegde ondermandaat-, machtiging- en volmachtbesluit inhoudende:

 • -

  dat aan de directeur van het Maatschappelijke Domein ondermandaat-, machtiging- en volmacht wordt verleend ter uitvoering van de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst “Regionale Inkoop Sociale Domein” met de bevoegdheid om dit in ondermandaat te geven aan bepaalde functionarissen die belast zijn met contractmanagement.