Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Nota Veiligheid bij evenementen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

De burgemeester van de gemeente Zaanstad:

Besluit:

1. Het evenementen veiligheidsbeleid vast te stellen, zoals is verwoord in het document "Veiligheid bij evenementen" inclusief de volgende bijlagen:

a. Werkwijze

b. Risicoanalyse

c. Inhoud veiligheidsplan

d. Verkeer- en vervoersplan

e. Werkbeschrijving advisering bij evenementen