Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijsbesluit toezichthouders wet op de jeugdverblijven, als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouders wet op de jeugdverblijven, als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 7 van de Wet op de jeugdverblijven;

Besluiten:

  • I.

    De ambtenaren van de GGD Zaanstreek-Waterland die de functie van ‘inspecteur kinderopvang’ uitvoeren, aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de jeugdverblijven;

  • II.

    Mevrouw Inge Dol, werkzaam als ambtenaar bij de GGD Amsterdam in de functie van ‘inspecteur kinderopvang’, aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de jeugdverblijven;

  • III.

    Dit besluit zal worden bekendgemaakt in het Zaanstad Journaal en in het gemeenteblad en treedt in werking de dag na bekendmaking.

Zaanstad, 6 december 2016

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

dr. R.L. Vreeman, waarnemend burgemeester

ir. J.C. van Ginkel MCM, gemeentesecretaris