Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit hardheidsclausule Wmo 2015 en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 portefeuillehouder Zorg en Welzijn
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit hardheidsclausule Wmo 2015 en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 portefeuillehouder Zorg en Welzijn

Mandaatbesluit hardheidsclausule Wmo 2015 en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 portefeuillehouder Zorg en Welzijn

Het college van de gemeente Zaanstad,

handelende krachtens artikel 168 Gemeentewet en titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

Verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder Zorg en Welzijn inzake de toepassing van artikel 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2015 en artikel 3.8, vierde lid, onder c, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (de hardheidsclausule).