Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit en ondermandaatbesluiten binnenhavengelden Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit en ondermandaatbesluiten binnenhavengelden Zaanstad

Deel 1

Titel 1 Mandaatbesluit Binnenhavengeld Zaanstad

De heffingsambtenaar van gemeente Zaanstad

gelet op:

 • °

  het aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaar of gemeenteambtenaren van 20 november 2012,

 • °

  de Gemeentewet

 • °

  de Algemene wet bestuursrecht

  Besluit,

het Hoofd Havens en vaarwegen

te mandateren en machtiging te verlenen om namens hem

- art. 5 Algemene wet inzake rijksbelastingen en art. 8 van de Invorderingswet toe te passen, uitsluitend voor het opmaken en uitreiken van nota's binnenhavengeld voor pleziervaartuigen.

- art. 3 Invorderingswet toe te passen voor het innen van deze hierboven genoemde aanslagen binnenhavengeld voor pleziervaartuigen.

De bevoegdheid impliceert tevens de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

H. Binnendijk

Hoofd sector Belastingen van de gemeente Zaanstad

voor akkoord:

H. Kos

Hoofd afdeling Havens en Vaarwegen gemeente Zaanstad

Deel 2

Titel 2 Ondermandaatbesluit Binnenhavengeld Zaanstad

Het afdelingshoofd Havens en Vaarwegen van gemeente Zaanstad

besluit

gelet op:

• Het Mandaatbesluit Binnenhavengeld Zaanstad van 11 april 2013,

• de Gemeentewet,

• de Algemene wet bestuursrecht,

onder te mandateren en machtiging te verlenen om namens de heffingsambtenaar van Zaanstad:

- art. 5 Algemene wet inzake rijksbelastingen en art. 8 van de Invorderingswet toe te passen, uitsluitend voor het opmaken en uitreiken van nota's binnenhavengeld voor pleziervaartuigen.

- art. 3 Invorderingswet toe te passen voor het innen van deze hierboven genoemde aanslagen binnenhavengeld voor pleziervaartuigen.

aan

Algemeen medewerkster bij Havens en vaarwegen

Nautisch coördinator bij Havens en Vaarwegen

Sluiswachter van Hoogheemraadschap Noorderkwartier

Havenbeambte bij Havens en Vaarwegen

Sluiswachter (uitzendkracht) van Swets/ODV

Sluiswachter (uitzendkracht) van Tos Energy & Martime Solutions

Havenbeambte (uitzendkracht) van Swets/ODV

Havenbeambte (uitzendkracht) van Tos Energy & Martime Solutions

Ondertekening

w.g.
H. Kos
Hoofd afdeling Havens en Vaarwegen gemeente Zaanstad