Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit Wegsleepregeling Wegenverkeerswet
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Wegsleepregeling Wegenverkeerswet

Mandaatbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

gelet op bet bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

 • 1.

  Te mandateren aan:

  • a.

   de toezichthouders van gemeente Zaanstad, dienst Wijken, afdeling Handhaving, team Straattoezicht;

  • b.

   de executieve politieambtenaren van de regiopolitie Zaanstreek-Waterland.

  de bevoegdheid van burgemeester en wethouders tot: het overbrengen en in bewaring stellen van een voertuig, indien met het voertuig een bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met de omstandigheden genoemd in voormelde wet.

Ondertekening

Zaanstad,

Burgemeester en wethouders van Zaanstad

de secretaris
de burgemeester