Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit belastingen Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit belastingen Zaanstad

Het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad,

besluit:

Sectorhoofd belastingen

te mandateren om namens hem:

 • I.

  Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen;

 • II.

  Artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen;

 • III.

  De belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet;

 • IV.

  Cassatie bij de Hoge Raad in te stellen in belastingprocedures betreffende de gemeentelijke belastingen.

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2008.

Zaanstad,

Het college van burgemeester en wethouders,

burgemeestermr. G.H.Faber
secretarisdrs. A.J.van den Berg