Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit Gemeentelijke Kredietbank
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Gemeentelijke Kredietbank

De raad van de Gemeente Zaanstad,

gelezen het voorstel nummer .8 van Burgemeester en wethouders;

gelet op art. 171 van de Gemeentewet;

Besluit:

de directeur van de Stichting Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek en de door hem aan te wijzen medewerker mandaat te verlenen tot het afgeven van een verklaring als bedoeld in art. 28 van de Faillissementswet.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 januari 1999.

voorzitter
secretaris