Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijsbesluit toezichthouders voor Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouders voor Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

Overwegende dat het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen per 1 januari 2018 in werking is getreden en dat op dit besluit toezicht dient te worden gehouden;

Gelet op:

Artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s

Besluiten:

 • 1.

  de medewerkers van de afdeling Gebruikstoezicht en afdeling Straattoezicht aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

 • 2.

  de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het houden van toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld bij of krachtens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, te mandateren aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, met de mogelijkheid van het verlenen van ondermandaat;

 • 3.

  dit besluit treedt inwerking de dag na bekendmaking;

 • 4.

  dit besluit zal worden bekend gemaakt in het Zaanstad Journaal van het huis- aan huisblad en in het gemeenteblad en door toezending aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 06-02-2018,

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris