Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaat, ondermandaat urgentieverklaringen Zeevang, Waterland, Landsmeer
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat, ondermandaat urgentieverklaringen Zeevang, Waterland, Landsmeer

Mandaat, ondermandaat urgentieverklaringen Zeevang, Waterland, Landsmeer

De gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Zaanstad,

Hiertoe gemandateerd door de mandaatbesluiten van de gemeenten

• Zeevang d.d. 4 juli 2013

• Waterland d.d. 11 juni 2013

• Landsmeer d.d. 4 juli 2013

Verleent hierbij ondermandaat aan: medewerkers van KCC, met de functie van afdelingshoofd en teamleider van de afdeling Klantcontact Vergunningen, sector Klantcontact Centrum, domein Openbare ruimte, Veiligheid en Dienstverlening tot het besluiten omtrent SMT urgentieverklaringen namens de colleges van de hierboven genoemde gemeenten.

De besluitvorming bij deze aanvragen vindt plaats conform ondertekende dienstverleningsovereenkomsten (2013-122328)

w.g.

C. Vermeer

Gemeentesecretaris Zaanstad