Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaat, ondermandaat urgentieverklaring Wormerland
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat, ondermandaat urgentieverklaring Wormerland

De gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Zaanstad,

Hiertoe gemandateerd door de mandaatbesluiten van de gemeente

• Wormerland d.d. 7 oktober 2013

Verleent hierbij ondermandaat aan:

medewerkers van KCC, met de functie van afdelingshoofd en teamleider van de afdeling Klantcontact Vergunningen, sector Klantcontact Centrum, domein Openbare ruimte, Veiligheid en Dienstverlening,

tot het besluiten omtrent SMT urgentieverklaringen namens de college Wormerland. De besluitvorming bij deze aanvragen vindt plaats conform ondertekende dienstverleningsovereenkomst (2013-122328 en 2013-249185).