Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaat Waterland urgentieverklaringen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

De gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Zaanstad,

Hiertoe gemandateerd door bijgevoegd mandaatbesluit van het college van de gemeente Waterland van 13 oktober 2015, verleent hierbij ondermandaat aan:

Medewerkers van de sector Klantcontact Centrum (KCC), met de functie van afdelingshoofd Juridische Procedures Omgevingsrecht (vanaf 1-1-2016 afdelingshoofd Vergunningen) en afdelingshoofd Vergunningen en Toezicht (vanaf 1-1-2016 afdelingshoofd Advies en Toezicht).

Het mandaat strekt tot het besluiten omtrent urgentieverklaringen namens het college van de gemeente Waterland. De besluitvorming bij deze aanvragen vindt plaats conform de vernieuwde dienstverleningsovereenkomst (2015-202696).

Zaandam, 3 november 2015

(waarnemend) gemeentesecretaris,

drs. A. Roggeveen