Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijsbesluit toezichthouders van de afdeling Wijkonderhoud, gemeente Zaanstad als bedoeld in artikel 5: 11 van de Algemene wet bestuursrecht
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op de afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit;

Gelet op artikel 5:10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

Besluiten:

Aanwijsbesluit toezichthouders van de afdeling Wijkonderhoud, gemeente Zaanstad als bedoeld in artikel 5: 11 van de Algemene wet bestuursrecht

  • I.

    De meewerkend voorman(nen) (525.100.126.119/ 525.100.126.219/ 525.100.126.319/ 525.100.126.419), de wijkonderhoudmedewerkers 1 (525.100.126.121/ 525.100.126.221/ 525.100.126.321/ 525.100.126.421), de wijkonderhoudmedewerkers 2 (525.100.126.122/ 525.100.126.222/ 525.100.126.322/ 525.100.126.422), de wijkonderhoud medewerkers 3 (525.100.126.123/ 525.100.126.223/ 525.100.126.323/ 525.100.126.423), de coördinator(en) ( 525.100.126.115/ 525.100.126.215/ 525.100.126.315/ 525.100.126.415) van de afdeling Wijkonderhoud, aan te wijzen als toezichthouders belast met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit.

  • II.

    Dit besluit zal worden bekendgemaakt in het Zaanstad Journaal van het huis-aan huisblad en in het gemeenteblad en treedt in werking de dag na bekendmaking.